vi utför 

tjänster enligt nedan

 • Trädgårdsanläggningar

 • Trädfällning och beskärningar (Arborist tjänster)

 • Grundisolering av husgrunder och tomtdräneringar

 • Markskötsel (södra Stockholm)

 • Snöröjning (Tyresö, Haninge och Nacka)

 • Lekplatser EU anpassade

 • Vatten, avlopp och infiltrationsanläggningar

 • Vägar, diken och villainfarter

 • Asfaltering och stensättningar

 • Färdig gräsmatta på rulle

 • Transporter av jord, grus, makadam och ris

 • Sandsopning med maskin

 • Kompletta markarbeten utförs av oss med hög kvalité

 • Levererar och monterar pooler samt spabad

 • Papptak och tätskickt

markarbeten

Tomt planeringar, stensättningar, grundisolering/husdräneringar, infiltrationsanläggningar, vatten & avlopp, villa infarter, sandstränder, snöröjning, sandsopning med maskin och manuellt mm. Ny anläggning av gräsmattor på rulle – Rullgräs

trädgård

Trädgårds skötsel som följer grön standard modellen. Det innebär bland annat gräsklippning, planteringar, beskärningar med löpande underhåll eller enstaka tillfällen.

träd

Trädfällning, trädbeskärning, stubbfräsning utförs av våra Arborister. Våran vanligaste trädfällning är sektionsfällning av träden då det oftast är brist på plats att fälla hela trädet i sin fulla längd. Träden plockas då ner bitvis & hjälper då till att minska skadorna på undervegitation.
Givetvis hjälper vi till med bortforsling av ris och stock om ni så önskar eller varför inte komma hem till färdig uppsågade kubbar så det är bara att sätta igång och klyva veden till värme försörjningen.

papptak

Tak och tätskikt. Vi har 30 års erfarenhet inom takarbeten. Vi arbetar med dom certifierade produkterna som trebolit och Katepal.