Ny anläggning avlopp dagvatten

På koppling av dränering

Sedum Tak / Infart

Tomtplanering samt ny beachwolleyboll plan

Markarbeten för asfaltering

Parkeringsplats

Grundisolering återfyllning

Grundisolering Hanviken

Grundisolering / jordning

Mibabfastigheter Rivning

Tomtplanering Trollbäcken

P-Plats Tyresö

Tomtplanering Hanviken

Grundisolering

Sedum Tak

Markarbeten Hanviken

Bort tagning asfalt

Anläggning sedumtak Tyresö

Från skogstomt till gräsmatte ytor

Jordning efter husdränering

Återställning efter hus dränering

Dränering Tyresö

Tomtbyggnation Nacka

Snöröjning

Wille 455B

Välkommen till mibabfastigheter.se

Mibabfastigheter utför tjänster enligt nedan.

 • Trädgårdsanläggningar
 • Trädfällning och beskärningar Arborist tjänster
 • Grundisolering av husgrunder / Tomtdräneringar
 • Markskötsel södra stockholm
 • Snöröjning Tyresö Haninge Nacka
 • Lekplatser Eu anpassade besiktningar
 • Vatten och avlopp, infiltrations anläggningar
 • Relaining avlopp dagvatten rör
 • Vägar diken samt villa infarter
 • Asfaltering och Stensättningar
 • Färdig gräsmatta på rulle – rullgräs
 • Transporter av jord grus makadam risbortforsling mm
 • Sandsopning sand upptagning med maskin
 • Kompletta markarbeten utförs av oss med hög kvalité

Nu är vi med i Lyoness Varmt Välkomna.

Vi arbetar oftast direkt med privata beställare men också med lite större kunder som Bostadsrättsföreningar där vi har Tolv stycken kontrakt på årsbasis, Samt med tex  Nynäshamns Kommun, Tyresö Kommun, Haninge kommun, dom stora byggjättarna (PEAB, SKANSKA, NCC) Vår målsättning är att göra ett väl utfört arbete med kundens önskemål i centrum. Väl mött Mikael Backman Mibab Fastigheter AB